Tanie ubezpieczenia OC - Warszawa

Ubezpieczenie warto wykupić tydzień za wcześnie niż tydzień za późno. W 2019 roku kara od UFG za brak OC powyżej 14 dni wynosi 4.500 PLN

Odwiedź nas i dokonaj wyceny jeśli:

  • - Twoje OC dobiega końca
  • - kupiłeś nowe auto
  • - jeśli musisz wymówić polisę
  • - jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze...

Jeśli dostałeś karę od UFG pamiętaj, że możliwe jest odwołanie na mocy art. 94 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych mówiący, że: „w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie”.